De kunst van het rouwen

Bij het leven hoort ook je verlies nemen.

Elisabeth Kubler-Ross wist het al: “ieder kind heeft het recht voorbereid te zijn op de dood lang voordat het ermee te maken krijgt”.

We leven in een wereld die de kunst van het rouwen verloren lijkt.

“Caroline brengt verstand en gevoel bij elkaar”

— Chanti —

De dood wordt anno 2024 meer bespreekbaar, maar doodnormaal is zij nog lang niet. Ook op andere ingrijpende verliezen zoals, verlies van gezondheid, echtscheiding, verhuizing etc. bereiden wij onze kinderen én onszelf niet vanzelfsprekend voor.

Overspoelt met verdriet kan je verlies nemen soms te pittig blijken. In tijden van rouw of je ontheemd voelen kan je behoefte voelen naar een klankbord of een wegwijzer. Misschien herken jij jezelf wel in één van de volgende situaties:

  • Loop je vast in het verwerken van wat jou is overkomen?
  • Heb je je baan verloren en heeft dit je eigenwaarde aangetast?
  • Heb je je naaste verloren en is een stukje van jou mee vertrokken op dat moment?
  • Lukt het niet jezelf te aanvaarden zoals je nu geworden bent?

Graag neem ik je bij de hand om het verlies te aanvaarden en op te bloeien als de nieuwe bloem die je nu bent geworden. Juist door deze verlieservaring te doorstaan. Ik bied een veilige plek om je nieuwe vleugels uit te slaan op de as en puinhopen van het verleden.

Wil je meer informatie?