De kunst van het rouwen

Bij het leven hoort ook je verlies nemen.

Elisabeth Kubler-Ross wist het al: “ieder kind heeft het recht voorbereid te zijn op de dood lang voordat het ermee te maken krijgt”.

We leven in een wereld die de kunst van het rouwen verloren lijkt.

We bereiden onze kinderen niet of weinig voor op de dood en andere verlieservaringen.

De dood wordt anno 2021 meer bespreekbaar, maar doodnormaal is zij nog lang niet. Ook op andere ingrijpende verliezen zoals, verlies van gezondheid, echtscheiding, verhuizing, ………enz. enz. bereiden wij onze kinderen niet vanzelfsprekend voor.

Van den Sigtenhorst Kunst & Coaching neemt je graag bij de hand als je verlies nemen in welke vorm dan ook even te pittig blijkt. Graag zijn we klankbord in tijden van rouw of een wegwijzer in tijden van je ontheemd voelen. Van den Sigtenhorst Kunst & Coaching biedt een veilige plek om je nieuwe vleugels uit te slaan op de as en puinhopen van het verleden.