De kunst van mensen met autisme coachen

De kunst van mensen met autisme coachen

Per 1 mei mag ik mijzelf gespecialiseerd levensloopbegeleider autisme noemen.

Dankbaar en verheugd ben ik dat ik in opdracht van het VAB deel mag nemen aan de pilot levensloopbegeleiding. Deze pilot wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Deze pilot gespecialiseerde levensloopbegeleiding is onderdeel van het programma volwaardig leven van het ministerie van VWS.  

Heb je autisme of draag je zorg voor een geliefde met autisme en wil je daar graag in gecoacht worden, neem dan vrijblijvend contact met me op, want autisme is een talent en geen stoornis in mijn ogen.

Hoe kunnen we het talent de ruimte geven en de stress en angst die vaak met autisme gepaard gaan minimaliseren?

Hoe kunnen we de zelfredzaamheid, gevoel van eigenwaarde en het welzijn van degene met autisme verhogen en daarmee het welzijn van de omgeving verhogen op hetzelfde moment?

Daar samen in slagen is mijn missie en passie.