De kunst van het coachen

De kunst van het coachen

DE KUNST VAN HET COACHEN

Toen ik een vriend en dierbare collega vroeg mij als coach te omschrijven was dit zijn reactie;

Verwacht het beste

Je kracht zit mijns inziens in je op sjamanistische wijze gebaseerde begeleiding waarin je het werken vanuit levenswensen en heelheid centraal stelt.

Dat verbind je met een persoonlijke aanpak, waarin je mensen steeds spiegelt en helpt om de beste versie van zichzelf voorop te laten lopen.

Je kijkt vanuit de vier niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal en service/spiritueel niveau. Dat doe je consequent en je houdt daarin de grote lijn goed vast met de ander. Je luistert door de regels door en zoekt naar wat je kan doen om de ander zijn heelheid te laten ervaren. Je gaat ‘all the way’.

Je werkt vooral met/vanuit thema’s als vertrouwen, liefdevol zijn en overvloed. Je weet gevoelens van angst, schuld en schaamte te transformeren in vertrouwen overgave en zelfvertrouwen.

Daarnaast heb je een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en de moed om daarin te vechten voor wat je toekomt en wat recht gezet moet worden.

Is getekend: HARM WESSELINK